Predictive Powertrain Control
Actros L

Predictive Powertrain Control

Po prostu jedziesz lepiej – z Predictive Powertrain Control.

Predictive Powertrain Control integruje tryby jazdy, jak również niezużywający się hamulec i rozszerzony Top Torque1070. Ponadto rozpoznaje zamiar skrętu kierowcy i inicjuje w odpowiednim czasie fazę EcoRoll.

Zestawienie korzyści.

  • Standardowo nawet do 5%1066 mniejsze zużycie paliwa
  • Rozpoznawanie przebiegu drogi, a więc zbliżających się zjazdów, podjazdów, skrzyżowań i rond
  • Automatyzacja momentów zmiany biegu, wyboru biegów i ustawień prędkości w tempomacie.
  • Integracja ustawień zależnych od ruchu drogowego oraz asystenta rozpoznawania znaków drogowych
  • Teraz nie tylko na autostradach, ale także na drogach krajowych
Content predictive powertrain control 04

Swobodnie i paliwooszczędnie. Standardowy system Predictive Powertrain Control (ilustracja podobna) może wspomagać kierowcę i przyczyniać się do zmniejszenia zużycia paliwa także na drogach krajowych.

Czy to na stromym wzniesieniu, przed szczytem wzniesienia, podczas zjazdu ze wzniesienia, w obniżeniach terenu lub na płaskiej powierzchni – dzięki nawigacji satelitarnej i precyzyjnym mapom 3D system Predictive Powertrain Control może wcześnie rozpoznać sytuacje na drodze i reagować z wyprzedzeniem. W tym celu system Predictive Powertrain Control cały czas monitoruje energię kinetyczną pojazdu i może ją wykorzystać na przykład przed szczytem wzniesienia lub na płaskiej drodze do faz swobodnego toczenia (EcoRoll), które mogą zredukować straty wynikające z oporów własnych i zaoszczędzić paliwo. System może ponadto zapewnić kolejność zmiany biegów dostosowaną do przewidywanej sytuacji na drodze, a więc przykładowo dokonać mniej procesów zmiany biegu i większe przeskoki biegów.

Ponadto inteligentna integracja systemu Predictive Powertrain Control może na przykład rozpoznawać żądania skrętu przy włączaniu kierunkowskazu i inicjować fazę swobodnego toczenia zmniejszającą zużycie paliwa. W trybach jazdy Standard i Power włącza rozszerzony Top Torque1070.

Wszystkie ilustracje są przykładowe i mogą się różnić od zamawianych konfiguracji. Zmiany zastrzeżone.

Content predicitve powertrain control 01 RET

Odpowiedni program do każdej sytuacji na drodze: Do wyboru są opcje Standard, Economy, Fleet i Power. Obejmuje to również specjalne wymagania, takie jak Offroad, Heavy, Municipal i Fire.

Nawet w ramach danego programu jazdy kierowca w każdej chwili ma do wyboru cztery tryby jazdy1068 – z A i A economy jako standard, uzupełniony o kolejny tryb automatyczny plus manualny.

W górę