eMobility

eConsulting

Krok po kroku w kierunku eMobility.

Nowo opracowany program eConsulting to trzyetapowa oferta doradztwa, która obejmuje wszystkie niezbędne rozwiązania związane z eActrosem: od pierwszej konsultacji po uruchomienie. Zespół specjalistów z różnych krajów i międzynarodowych ekspertów zapewni Państwu kompleksowe wsparcie na drodze do eMobility i krok po kroku poprowadzi do przyszłości bez emisji CO₂.

W tym celu opracowywana jest koncepcja dostosowana do Państwa bazy firmowej. Na podstawie zidentyfikowanych działań analizowane są wszystkie związane z nimi koszty. Na koniec następuje wdrożenie w postaci integracji z procesami operacyjnymi.

E consulting content step 01

Analiza tras.

Punktem wyjścia dla koncepcji elektryfikacji Twojej bazy firmowej jest analiza tras Twojej floty. Stanowi ona podstawę wszelkich dalszych decyzji i działań w procesie doradztwa w zakresie eMobility.

Za pomocą strony internetowej eTruck Ready możesz sprawdzić, czy Twoje trasy są odpowiednie dla eActrosa. Poprzez ustawienie różnych parametrów, m.in. zabudowy, ładowności lub temperatury otoczenia, można w prosty sposób porównać trasy Twoich konwencjonalnych samochodów ciężarowych z zebranymi danymi dotyczącymi eActrosa.

Dzięki stronie internetowej eTruck Ready wygodnie przeanalizujesz za pomocą komputera, czy eActros jest odpowiedni dla Twoich tras.

Sprawdź teraz, na ile Twoje codzienne trasy są eTruck Ready:

E consulting content route analysis

Urządzenia zasilania energią.

Sposób użytkowania Państwa pojazdów determinuje optymalny sposób ładowania oraz niezbędne do tego celu urządzenia zasilania energią, włącznie z rozwiązaniami programowymi i sprzętowymi. W trakcie całego procesu Mercedes-Benz Trucks wspiera Państwa swoją wiedzą i niezbędnymi narzędziami – od podłączenia do sieci elektrycznej, poprzez planowanie ładowania, aż po zarządzanie ładowaniem.

W przypadku użytkowania w ciężkim ruchu dystrybucyjnym na terenie miasta szczególnie odpowiednie jest ładowanie we własnej bazie firmowej (Depot Charging). Pojazd jest optymalnie wykorzystywany i po zakończeniu eksploatacji w danym dniu wraca do bazy firmowej, gdzie jest powoli ładowany do pełna w ciągu nocy.

Jeśli Państwa eTruck jest użytkowany przez całą dobę, konieczne jest skorzystanie z innych sposobów ładowania. W przypadku ładowania okazjonalnego (Opportunity Charging) ciężarówkę doładowuje się w różnych miejscach w czasie, gdy jest ona tymczasowo zaparkowana, np. w celu rozładunku. Czas ładowania wynosi od 30 do 90 minut. W przypadku tego rodzaju zastosowania niezbędne urządzenia zasilania energią muszą być dostępne w kilku bazach firmowych lub punktach załadunku i rozładunku.

E consulting content step 02

Na podstawie zidentyfikowanych działań wszystkie związane z nimi koszty i możliwe dofinansowania są w przejrzysty sposób zestawiane, analizowane i optymalizowane we współpracy z ekspertami z działu eConsultingu.

Oprogramowanie opracowane przez firmę Daimler umożliwia identyfikację potencjalnych zachęt finansowych i korzyści w całej Europie. W przypadku pojazdów elektrycznych i odpowiednich urządzeń zasilania energią są to konkretne korzyści w postaci dopłat, ulg podatkowych i zwolnień od podatku oraz pożyczek. Do tego dochodzą korzyści, takie jak niższe opłaty drogowe, niższe koszty rejestracji pojazdów lub wyłączenia z zakazu wjazdu do centrów miast. Nasi specjaliści aktywnie wspierają Państwa przy ocenie stosunku zysku do kosztów i szczegółowym przygotowaniu wniosku.

E consulting content cost analysing
E consulting content step 03

Teraz można przejść do fazy realizacji. Na tym etapie wszystkie niezbędne procesy są integrowane z działalnością operacyjną. Aby zmiana przebiegła sprawnie, doradzamy i szkolimy Państwa i Państwa pracowników w zakresie zintegrowanych rozwiązań programowych, takich jak nasz inteligentny system zarządzania ładowaniem, oraz w zakresie energooszczędnej jazdy, a także aktywnie wspieramy Państwa na inne sposoby. Nasza kompleksowa oferta szkoleń jest adresowana zarówno do kierowców, jak i do menedżerów flot.

Kierowcy są zaznajamiani ze wszystkimi istotnymi informacjami dotyczącymi obsługi. Obejmują one ładowanie eActrosa, ekologiczną jazdę, która może przyczynić się do zwiększenia zasięgu, jazdę przyjazną dla akumulatora, która może wydłużyć jego żywotność, a także zoptymalizowane ładowanie w celu maksymalnego wykorzystania urządzeń zasilania energią.

Menedżerowie flot uczestniczą w szkoleniach na temat specyfiki technicznej eActrosa i postępowania z instalacjami wysokiego napięcia, maksymalizacji wydajności oraz wdrożeń organizacyjnych. Ponadto uzyskują wgląd w perspektywę kierowców.

W górę